Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd... (1-4)

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd 16 inwoners uit onze gemeente te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hierbij de foto’s van de gedecoreerden: Mevr. C.M Le Clercq-Veerman, Mevr. P. Vink-Vreudenhil, Mevr. G.M Zwarts-Oostergo, Mevr B.J Barkmeijer