Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd... (2-4)

HEUVELRUG Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd 16 inwoners uit onze gemeente te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hierbij de foto’s van de gedecoreerden: Dhr. G.J. Snijders, Dhr J. Nab, Dhr. P.P.Kranenburg, Dhr R. Zaaier. Bron: Burgemeester Frits Naafs