Illegale bewoning Kloosterlaan 2 en 3 heet hangijzer bestemmingsplan buitengebied Driebergen

DRIEBERGEN Vanavond besprak de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied Driebergen. Heet hangijzer bleek het voorstel van het college om de bestemming van Kloosterlaan 2 en 3 te wijzigen van maatschappelijk naar wonen.

In beide woningen wordt al jaren illegaal gewoond. Het college stelt voor deze situatie te legaliseren. Handhaving van de huidige bestemming, maatschappelijk i.c.m. een persoonlijke gedoogbeschikking, zoals een aantal oppositiepartijen eventueel wil, levert én extra bebouwing op in het buitengebied én planschade. Het college zegt een memo toe waarin zij de financiële gevolgen aangeven van de verschillende varianten. 

VVD, CDA, ChristenUnie en SGP zijn in principe positief over het bestemmingsplan Buitengebied. OPEN, SGP, D66 en BVH wachten het memo over Kloosterlaantje 2 en 3 van het college af. 7 mei aanstaande vindt de raadsvergadering plaats, waarin een definitief besluit zal worden genomen.