Recreatieparken voeren juridische strijd tegen afsluiting toegangspaden Henschotermeer

MAARN Twee recreatieparken rond het Henschotermeer zijn een juridische strijd aangegaan met het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Zij zijn van mening dat de afsluiting van het Henschotermeer onrechtmatig is.

Recreatieparken Laag Kanje en Noord-West Kanje hebben augustus 2018 het college verzocht om te handhaven tegen de afsluiting van de toegangspaden naar het Henschotermeer. Deze paden zijn volgens hen namelijk openbare wegen in de zin van de Wegenwet.

Het college heeft het verzoek tot handhaving echter afgewezen. Zowel Laag Kanje als Noord-West Kanje zouden geen belanghebbenden zijn. Tegen dit besluit hebben beide parken bij de rechtbank Midden-Nederland een succesvol beroep ingesteld. De rechtbank heeft geoordeeld dat het college Laag Kanje en Noord-West Kanje ten onrechte niet als belanghebbenden heeft aangemerkt.

Tegen de uitspraak van de rechtbank heeft het college besloten hoger beroep in te stellen. Het college blijft ook van mening dat de toegangspaden niet zijn aan te merken als openbare wegen in de zin van de Wegenwet.

De Afdeling bestuursrechtspraak zal te zijner tijd dus een einduitspraak doen over zowel de belanghebbende-vraag als over de openbaarheid van de afgesloten toegangspaden.
Bron: Heuvelrug.nl