Verhuur deel omstreden gemeentehuis Doorn akkoord. Twee van de drie gebouwen zijn nu verhuurd

DOORN De meeste fracties van de gemeentetaad van Utrechtse Heuvelrug stemmen in met de verhuur van een deel van het gemeentehuis aan aan zorginstelling Quarijn. Het betreft het rechtse gebouw op de foto, genaamd De Hoeve.

Ook willen ze laten onderzoeken wat de financiële gevolgen zijn als zou worden afgezien van het verbouwen van de zolderetage van het enige overgebleven gebouw, wat de recente ervaringen zijn met telewerken en wat de gevolgen van de anderhalve meter-samenleving zijn voor de voorgestelde verbouwingen en investeringen.

Duizenden inwoners waren in 2012 tegen de realisatie van het in hun ogen megalomane complex. Al sinds het begin is één van de drie gebouwen verhuurd aan het RID (regionale informatie dienst). Het tweede gebouw gaat nu voor 10 jaar verhuurd worden aan een zorginstelling Quarijn.

Het voorstel wordt besproken tijdens de raadvergadering van 7 mei 2020.