Geen motie maar amendement CDA: Géén windmolens op de Heuvelrug

HEUVELRUG Het CDA is tegen de komst van windmolens op de Heuvelrug. Middels een motie (verzoek) aan het college wilde zij voorkomen dat er windmolens geplaatst zouden worden. Het college kan een motie of verzoek echter naast zich neerleggen. De motie is nu ingetrokken en omgezet in een amendement. Een amendement is een wijziging van de tekst van het te nemen raadsbesluit. Een college is in principe genoodzaakt een besluit van de raad uit te voeren.

De gewenste tekstaanpassing is klip en klaar: “Binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn geen geschikte locaties voor de opwekking van windenergie. Windmolens passen niet in het landschap en zorgen voor geluidsoverlast.”