College wil illegaal wonen in het buitengebied belonen met miljoenen euro's

DRIEBERGEN De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug staat op het punt illegaal wonen in Utrechtse Heuvelrug te belonen met miljoenen euro's.

Bij de verkoop van Daidalos, het voormalig klooster Arca Pacis, eind negentiger jaren, hebben de toenmalige eigenaren aan zichzelf de tuinmanswoning, een schuur en 10.400 m2 grond verkocht voor 300.000 gulden (omgerekend €136.000,=) Er mag alleen gewoond worden in het kader van de (maatschappelijke) bestemming. Ruim 20 jaar later blijkt er echter illegaal gewoond te worden. Ook blijkt de schuur naast de woning ingericht te zijn als woning. Een derde bijgebouw wordt inmiddels verbouwd tot recreatiewoning.

Het college stelt voor om de situatie, die de afgelopen jaren oogluikend is toegestaan, nu maar te legaliseren en daarmee illegaliteit te belonen met een waardevermeerdering van meerdere miljoenen euro's. Gebruikelijk is dat er aan de eigenaren een tegenprestatie voor de gemeenschap wordt gevraagd. In dit geval is hier echter geen sprake van.

Oppositiepartijen BVH Lokaal en D66 zijn het niet eens met deze handelswijze en willen een alternatieve oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van een persoonlijke gedoogbeschikking. De huidige bewoners mogen er dan gedurende hun leven blijven wonen. Na overlijden vervalt het recht. Volgens het college is dit geen optie. Er zou dan zomaar een tandartsenpraktijk kunnen komen inclusief parkeer- en vervoersstromen. Daarbij laat het college achterwege dat op Kloosterlaan 1 mogelijk een kantoor gevestigd wordt met een parkeerterrein. Ook vreest zij planschade. 

Een andere oplossing is uitstel en het combineren met besluitvorming rond een groot aantal andere woningen in het buitengebied, die op dit moment geen wettelijke bestemming hebben. Bij de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan Recreatieterreinen zijn namelijk tientallen woningen buiten het nieuwe plan gehouden, in afwachting van een nieuwe bestemming. 

Vanavond besluit de raad of illegaliteit loont in Utrechtse Heuvelrug, of dat er alternatieven zijn in de vorm van tijdelijk recht op wonen of uitstel. VVD, CDA, en ChristenUnie zijn positief over het collegevoorstel. D66 en BVH zijn tegen. Besluitvorming hangt af van de fracties van OPEN en SGP die nog een standpunt moeten bepalen.