Driebergen en Overberg in beeld voor 240 meter hoge windmolens

DRIEBERGEN-OVERBERG Volgens CDA Utrechtse Heuvelrug blijkt uit eerdere besprekingen en uit kaartbeelden die zijn gepresenteerd dat er twee mogelijke locaties in beeld zijn om 240 meter hoge windmolens te plaatsen. Langs de A12 in de buurt van de afslag Driebergen en langs de A12 bij Overberg.

Driebergen is ongewenst vanwege de omliggende bebouwing in de buurt, de overlast, de veiligheid en de mogelijke verdere ontwikkeling van het stationsgebied.

Overberg baart de CDA fractie zorgen vanwege de visuele uitstraling en de overlast in het hele dorp. Daarbij komt dat de gemeenten aan de oostzijde van onze gemeente eveneens kijken naar dat gebied. Een beslissing van de gemeente Utrechtse Heuvelrug om bij Overberg molens te plaatsen verlaagt de drempel voor hen om dat ook te doen. Bron: CDA Utrechtse Heuvelrug.