Meer dan 30 windmolens van 2 keer de Domtoren op en rond de Utrechtse Heuvelrug? Burgers staan buitenspel

HEUVELRUG Maandagavond 25 mei bespreekt de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug de Regionale Energie Strategie, een voorstel dat een groep gemeenten (U16) doet aan de provincie en het Rijk om de regionale energiebehoefte zelf te gaan opwekken, conform het klimaatakkoord.

Het gaat over grootschalige inzet van zonnepanelen op zonneweiden en windmolens. Voor zonneweiden is in de regio 800ha nodig. Dit staat gelijk aan 1600 voetbalvelden. Ook wil men windmolens gaan plaatsen van zo'n 240 meter hoog. pakweg 2 keer de domtoren van Utrecht. Windmolens van deze omvang in een stad als Utrecht is natuurlijk geen optie. Daarom is er een actieve rol weggelegd voor Rijkswaterstaat ProRail voor zon en wind langs snelwegen en kanalen en langs het spoor.

Bijgaand een detail van de overzichtskaart waar windmolens zouden kunnen komen. Een ruwe schatting komt toch al gauw uit op meer dan 30 plekken voor windmolens van 240 meter hoogte die de Utrechtse Heuvelug kunnen gaan omzomen. Utrechtse Heuvelrug heeft nou eenmaal de ‘pech’ haar grens te moeten delen met Zeist, Woudenberg, Renswoude, Rhenen, Wijk bij Duurstede, Buren (Gelderland) en Bunnik. En alle gemeenten gaan natuurlijk geen windmolens plaatsten in het centrum, daar worden burgers niet blij van, maar zo’n beetje óp de gemeentegrens. Daarnaast doen Rijkswaterstaat en Prorail ook nog eens een duit in het zakje.

Inwoners van Utrechtse Heuvelrug staan voorlopig buitenspel. Er zijn geen inspraakavonden waar burgers hun mening kunnen geven over het voorstel of alternatieven kunnen aandragen. Het college van B&W heeft de plannen inmiddels al wel goedgekeurd. 25 mei en 8 juni zijn er twee voorbereidende vergaderingen. 11 juni wil de gemeenteraad dan een definitieve klap geven op het voorstel.

De enige mogelijkheid voor burgers om hier iets over te mogen zeggen is komende maandag 25 mei, tijdens de beeldvormende vergadering van de gemeenteraad. Deze begint om half 8 en is online te volgen.  Bijgaand een link naar de presentatie die avond: https://heuvelrug.notubiz.nl/document/8773702/1