Stevige discussie tijdens beeldvorming over 45 windmolens van 240 meter hoog en 1600 voetbalvelden aan zonneweiden

HEUVELRUG Een stevige discussie gisterenavond tijdens de eerste beeldvormende vergadering over de Regionale Energie Strategie: 45 windmolens van 240 meter hoog en 1600 voetbalvelden aan zonneweiden in de regio.

Het ging er vanaf het begin direct stevig aan toe. Met name het onderwerp participatie, het betrekken van burgers bij de besluitvorming, bleek een heet hangijzer. Raadslid Anouk Haaxma (BVH) was stellig in haar standpunt. Drie inderhaast georganiseerde informatiebijeenkomsten begin dit jaar, waarbij naast direct betrokken belangengroeperingen slechts een handjevol inwoners aanwezig was (25-30), waren niet meer dan informatiebijeenkomsten en zeker geen co-creatie, zoals de wethouder voorspiegelde. Diverse inwoners voelden zich overvallen en lieten duidelijk hun ongenoegen blijken. Driebergenaar Bram Brinkman was klip en klaar in zijn standpunt: Noem het Nimby of Nivea (niet in voor- en achtertuin), maar géén windmolens op de Heuvelrug.

Rondje fracties
De fractie OPEN vroeg zich juist af waarom er niet méér windmolens en zonneweiden komen dan de aan 1,8 terrawatuur waar nu over gesproken wordt? En volgens D66 zijn zonneweiden zelfs goed voor de biodiversiteit en zij zouden dit graag voor de Heuvelrug onderzocht willen hebben.

Het CDA constateert dat zowel Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal als Woudenberg naar Overberg kijken als locatie voor windmolens. Daar zou spontaan zomaar een compleet windmolenbos kunnen ontstaan. Ook op verzoek van het CDA schrappen van geplande locaties in natuurgebieden blijkt volgens de wethouder geen optie meer. Het kaartje met potentiële locaties ligt immers al bij alle andere gemeenten. De plannen blijken dus minder vrijblijvend dan nu wordt voorgespiegeld.

Mogelijk één van de (meest bepalende) factoren voor het plaatsen van windmolens is de afstand tot de infrastructuur van Tennet. Dit zou wel eens dé (kosten)bepalende factor blijken te zijn. Immers, hoe verder, hoe duurder.

De meeste logische vraag van de avond werd o.a. gesteld door SGP raadslid Gijsbert Doornenbal: "Waarom is energiebesparing niet opgenomen in het voorstel? Wat je niet gebruikt, hoef je immers niet op te wekken?” Het antwoord van de wethouder was simpel: “Er wordt door het Rijk niet om gevraagd.”

8 juni gaat de beeldvormende vergadering over windmolens en zonneweiden op de Heuvelrug verder, direct gevolg door een oordeelsvormende vergadering. Donderdag 11 juni wil de gemeenteraad een klap geven op het conceptbod, inclusief het geplande aantal windmolens en zonneweiden op de Utrechtse Heuvelrug. Voor inwoners is er geen gelegenheid meer hun stem te laten horen. Zij staan vanaf nu buiten spel.