Vereniging Bewonersbelangen Maarn-Maarsbergen maakt zich zorgen om windmolens op de Heuvelrug

Ook Vereniging Bewonersbelangen Maarn-Maarsbergen (VBMM) maakt zich zorgen over de ontwikkelingen rond de Regionale Energie Strategie (RES) en de discussie over windmolens op de Heuvelrug. De VBMM benadrukt dat zij voorstander is van de energietransitie, welke is afgesproken in het klimaatakkoord.

Momenteel gonst het van de verontwaardiging omtrent de plannen van plaatsing van windmolens welke 2 maal zo hoog zijn dan de Domtoren in de gemeente. Allerlei kaarten met daarin cirkels ingetekend per kleur versterken dit beeld. Uitleg en terugkoppeling vanuit de raad is onvoldoende richting inwoners. De identiteit van onze gemeente steunt op de waarden die worden gevoeld door de mensen die er wonen, werken en verblijven. Belanghebbenden hebben het gevoel dat er allerlei besluiten worden genomen zonder raadpleging van die belanghebbenden.

Het gaat weliswaar nog om een concept, echter zodra het bod definitief wordt volgt implementatie om de genoemde activiteiten en projecten te realiseren. VBMM geeft het dringende advies: "Betrek de samenleving eerder en vooral veel actiever". Voor Maarn en Maarsbergen kan de VBMM hierin uiteraard faciliteren. Bron: Heuvelrug.nl