Belangengroepen Maarsbergen rollebollend over straat

MAARSBERGEN Gisteren besprak de gemeenteraad het provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de ondertunneling bij Maarsbergen. Het plan ligt op dit moment ter inzage. De gemeente is gevraagd om een reactie. Het college ziet op dit moment geen noodzaak in te spreken over de planvorming op de op 1 juli georganiseerde hoorzitting over het inpassingsplan.

Door een activistische houding van met name de Dorpsraad Maarsbergen, gingen de lokale belangengroepen en inwoners soms stevig met elkaar in discussie. Regelmatig werd opgeroepen dat partijen maar even een kop koffie of een biertje met elkaar moesten gaan drinken.

Uiteindelijk oordeelden lokale politieke partijen om het collegevoorstel te volgen. 1 juli volgt bespreking door de provincie. Bron: Heuvelrug.nl