College besluit over aangedragen potentiële woningbouwlocaties

HEUVELRUG Het college heeft een inventarisatie gedaan van alle potentiële nieuwe woningbouwlocaties die op korte of lange termijn voor deze benodigde nieuwbouw kunnen worden ingezet. Na een participatieronde en inloopavond heeft het college besloten wat zij als kansrijke locaties ziet.

Een en ander staat in de ‘Inventarisatie inbreidingslocaties Gemeente Utrechtse Heuvelrug 2020’. De aangepaste Inventarisatie legt het college ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Meer informatie over deze inventarisatie met het overzicht van alle genoemde locaties, de beoordelingen en een antwoord op de reacties staat op de website https://www.heuvelrug.nl/heuvelrug-huizenbouw-tip.

Het college zal na vaststelling door de raad initiatiefnemers met plannen voor de kansrijk geachte locaties aansporen om met concrete plannen te komen. Zo kan Utrechtse Heuvelrug de dorpen vitaal houden en de prachtige natuur en cultuur behouden. | Bron: Utrechtse Heuvelrug 

Foto: gemeente Utrechtse Heuvelrug