College moet op zoek naar steun voor opvang Griekse vluchtelingenkinderen in de regio

HEUVELRUG Volgens OPEN, ChristenUnie, CDA en D66 vindt op de Griekse eilanden een humanitaire ramp plaats, waarbij meer dan 1300 alleenstaande minderjarige vluchtelingkinderen zijn betrokken. Zij vinden dat opvang van deze kinderen in Nederland de beste oplossing is.

Zij willen daarom dat het college op korte termijn met gemeenten in de regio Zuid-Oost Utrecht, eventueel zelfs in U16 verband, overlegt over een signaal aan het kabinet dat Nederland meer moet bijdragen aan de opvang van deze kinderen. Ook willen ze dat betrokken gemeenten meer bereidheid tonen om een deel van de kinderen op te vangen, waarbij elke gemeente naar een bijdrage levert naar gelang haar mogelijkheden.

Uiterlijk eerstvolgende raadsvergadering moet het college de raad informeren over de voortgang van het overleg. Bron: gemeente Utrechtse Heuvelrug