College onderzoekt mogelijkheden natuurbegraven in Leersum

HEUVELRUG Het college heeft besloten om te onderzoeken of een uitbreiding van natuurbegraven in Doorn en Leersum haalbaar is. De beschikbare capaciteit aan natuurgraven in Doorn is beperkt. Gezien de belangstelling zijn er over drie tot vijf jaar geen natuurgraven meer beschikbaar. 

De meest geschikte locatie voor uitbreiding is het bos grenzend aan de Nieuwe Algemene Begraafplaats in Doorn. Hier is wel een bestemmingsplanwijziging voor nodig. Vanwege de hoge archeologische waarde van het gebied en de impact op de natuur, is het noodzakelijk om te onderzoeken of deze uitbreiding mogelijk is.

Als alternatief hebben enkele bewoners uit Leersum de mogelijkheid aangedragen voor het inrichten van een gedeelte voor natuurbegraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats in Leersum. De haalbaarheid van dit initiatief wordt samen met de initiatiefnemers onderzocht.

Wethouder Boonzaaijer: “Het is belangrijk dat wij in onze mooie groene gemeente de mogelijkheid van natuurbegraven blijven bieden. We voorzien daarmee in een grote behoefte”. | Bron: gemeente Utrechtse Heuvelrug.