College positief over plan voor 22 comfortabele en duurzame sociale huurwoningen Catharijnestraat Driebergen-Rijsenburg

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft op 9 juni besloten om het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen voor het mogelijk maken van een nieuw complex van 22 appartementen aan de Catharijnestraat in Driebergen-Rijsenburg. Het huidige complex is vlak na de oorlog gebouwd en sluit in veel opzichten niet meer aan bij de huidige eisen en wensen en wordt daarom gesloopt.

In het nieuwe complex komen 22 appartementen. 8 meer dan het huidige aantal. Dit sluit goed aan bij het beleid van gemeente en provincie om te verdichten binnen het stedelijk gebied. Het ontwerp bestaat uit een middendeel van vier lagen. Met aan weerszijden delen van drie lagen (zie afbeelding). Rondom het gebouw is ruimte voor groen.

Van de 22 woningen zijn 12 woningen levensloopbestendig. Alle woningen zijn per lift bereikbaar. In combinatie met de ligging direct naast alle voorzieningen in het centrum zijn de woningen zeer geschikt voor senioren. Comfort en duurzaamheid staan centraal binnen het ontwerp. Alle appartementen vallen binnen de sociale huursector. Wethouder Jorg: “Dit is een mooi plan, omdat hierdoor acht extra sociale huurwoningen worden toegevoegd en we kwalitatief betere woningen krijgen die goed in de buurt passen en minder energie verbruiken”.

Naar aanleiding van het besluit van het college wordt het ontwerp vrijgegeven voor het wettelijke vooroverleg en de ter inzage legging. Het ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd. Gedurende die termijn mag iedereen een zienswijze indienen. Hierna biedt het college het bestemmingsplan met de eventuele zienswijzen erin verwerkt aan de gemeenteraad aan. Bron: gemeente Utrechtse Heuvelrug.