College presenteert bloedrode cijfers over 2019. Bodem schatkist nu echt in beeld

HEUVELRUG Maandag 29 juni bespreekt de gemeenteraad de financiële resultaten over 2019. Het resultaat laat bloedrode cijfers zien, hoger dan verwacht:
- € 1,2 mln (prognose)
- € 3.6 mln (gerealiseerd)
- € 2.4 mln verschil

De cijfers waren al bijgesteld naar - € 1,6 mln, maar het verschil bedraagt dan nog - € 2,0 mln. Dit negatieve resultaat wordt onder andere veroorzaakt door:
⁃ wethouderspensioenen (- € 1,2 mln)
⁃ sociaal domein, met name de jeugdwet (- € 2,1 mln)
⁃ niet verkopen van een pand (- € 0,9 mln)
⁃ vertraging in de realisatie grondexploitaties (- € 0,5 mln)

Daar staat een aantal meevallers tegenover zoals het uitstellen van de aanbesteding voor de openbare verlichting. Positief nieuws is, dat  de schuld van de gemeente iets lager uitgevallen, € 137,5 mln i.p.v. € 142,5 mln. Het uiteindelijke negatieve resultaat van - € 3,6 mln wordt onttrokken aan de spaarpot van de gemeente, de algemene reserve. 

Daardoor komt de bodem van de schatkist nu écht in beeld en is het de verwachting dat de gemeente te weinig (weerstands)vermogen heeft om aan haar langlopende verplichtingen te voldoen. Voor de komende jaren zal de gemeenteraad daarom fundamentele keuze moeten maken wat er nog wel en wat er niet meer kan. Doet zij dat niet, dan resteert ondertoezichtstelling door de provincie of door het Rijk.

De beeldvormende vergadering is vanavond vanaf half 8 online te volgen via https://heuvelrug.notubiz.nl. De stukken zijn hier te downloaden.