RES door de raad. Rechtse partijen verschuiven klimaatdoelen 15 jaar

Bron: BVHlokaal

HEUVELRUG Vanavond, donderdag 25 juni, neemt de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug een besluit over de toekomst van duurzame energie-opwekking op de Utrechtse Heuvelrug. het ziet er naar uit dat het voorstel om 1,8 TWh duurzaam in de regio te gaan opwekken wordt aangenomen en dat de lokale klimaatdoelen 15 jaar opschuiven.

Het concept-bod van 1,8 TWh wordt uitgebracht door U16, een aantal samenwerkende gemeenten waaronder Utrechtse Heuvelrug, waterschappen en de provincie. Het bod is een equivalent van 45 windmolens van 250 meter hoog en 1600 voetbalvelden met zonnepanelen. 250 meter hoge windmolens zijn omstreden, maar zowel vanuit technisch- als financieel oogpunt de enige optie. De Heuvelrug is namelijk een windstil gebied. Alleen hoge molens zijn er effectief.  Verder kunnen hoge windmolens nog rekenen op subsidie. Voor kleinere molens is dit niet meer het geval. 

BVHlokaal en CDA zijn mordicus tégen de komst van deze mega-molens naar de Heuvelrug. Ook VVD is tegen, maar alleen als ze in het bos komen. Met de beoogde locaties in bos-arme gebieden, o.a. langs de snelweg bij Driebergen, of zelfs het stiltegebied tussen Driebergen en Doorn ter hoogte van Beverweerd, heeft de VVD geen probleem.


VVD, CDA, SGP en BVH zien ondertussen hun kans schoon de lokale klimaatdoelen 15 jaar uit te stellen tot 2050... 


VVD, CDA, SGP en BVH zien ondertussen hun kans schoon de lokale klimaatdoelen 15 jaar uit te stellen tot 2050, tot verbijstering en ongenoegen van coalitiepartij OPEN en oppositiepartijen ChristenUnie en D66. Zij verwijten de initiatiefnemers een complete klimaatgeneratie over te slaan en gebrek aan inspraak voor inwoners.

Gebrek aan inspraak
Gebrek aan inspraak lijkt overigens kenmerkend voor het RES traject op de Heuvelrug. Wethouder Duurzaamheid, Rob Jorg, informeerde de raad dat er sprake was geweest van co-creatie, de meest vergaande vorm van inspraak. Raadslid Anouk Haaxma van BVHlokaal oordeelde hierover in niet mis te verstane bewoordingen tijdens de oordeelsvorming over de RES: “Die co-creatie is pertinent niet waar...”.


Waar gaat vanavond over besloten worden?
Naast besluitvorming over het raadsvoorstel 'Ontwerp van de RES en het concept bod voor elektriciteit in het Klimaatakkoord' ligt een aantal amendementen en moties voor. Deze worden in drie groepen behandeld.
Inmiddels hebben de gemeenteraden van Zeist en Wijk bij Duurstede het concept-bod vastgesteld. Omdat een raadsmeerderheid al heeft aangeven het concept-bod te steunen, zal dit naar verwachting vanavond worden aangenomen, waarna in een vervolgtraject zal worden gekeken waar de windmolens en zonnevelden moeten komen. Dát ze er gaan komen staat dan vrijwel wel vast. Inwoners staan erbij, kijken ernaar, maar moeten wel 15 jaar langer wachten tot de gemeente Utrechtse Heuvelrug klimaatneutraal is.