D66 en ChristenUnie willen 2400 voetbalvelden zonnepanelen; goed voor de biodiversiteit en waterbeschikbaarheid

HEUVELRUG Volgens D66 en ChristenUnie kunnen zonnevelden een positief effect hebben op de natuur en de biodiversiteit als het in de plaats komt van een monocultuur voor intensieve landbouw. Het gericht plaatsen van zonneparken op (monocultuur gerichte) landbouwgrond kan zowel natuur, biodiversiteit als waterbeschikbaarheid versterken. Ook kunnen zonnevelden bijdragen aan nieuwe kansen voor agrariërs om haalbaar te stoppen of de transitie naar nieuwe landbouw mogelijk maken. 

Ze verzoeken het college van B&W daarom te onderzoeken onder welke voorwaarden zonnevelden een positieve bijdrage kunnen leveren aan de biodiversiteit en deze nader uit te werken; te onderzoeken wat het effect is van zonnevelden op landbouwgrond in relatie tot het aanhoudende neerslag tekort / droogte.

Indien zonnevelden daadwerkelijk een positief effect hebben op de biodiversiteit en verminderende watervraag, willen ze zonnevelden op landbouwgrond met een hoge watervraag nabij de natuur stimuleren, echter géén zonnevelden in natuurgebieden. De doelstelling voor zonnevelden mag wat beide partijen betreft omhoog van 800 naar 1200 hectare, het equivalent van 2400 voetbalvelden. | Bron: Heuvelrug.nl