D66 wil hoogspanningskabels ondergronds

HEUVELRUG Tennet is in de openbare ruimte van de Utrechtse Heuvelrug prominent aanwezig met een netwerk aan hoogspanningskabels, en heeft zo invloed op bestaande activiteiten en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, het sterkst in en rond de dorpen Overberg, Maarn en Driebergen.

D66 verwacht dat er stevig geïnvesteerd zal worden in versterking en uitbreiding van de energie-infrastructuur in, op of boven onze gemeente en in de U16. De fractie verzoekt het college van B&W om dit thema in te brengen in U16-verband en richting Provincie, Rijksoverheid en Tennet duidelijk te maken dat Utrechtse Heuvelrug wil dat in de nationaal te nemen investeringsbeslissingen rond de energie-hoofdinfrastructuur wordt uitgegaan van het ondergronds maken van het energie-netwerk in de gemeente. Bron: Heuvelrug.nl