Financieel drama dreigt voor de Heuvelrug

HEUVELRUG Wethouder Boonzaaijer, gesteund door de controllers van de gemeente, verkondigde gisteren een volstrekt heldere boodschap aan de gemeenteraad en aan zijn collega's. Het weerstandsvermogen duikelt volgend jaar naar het niveau, waarop de gemeente niet meer in staat is de risico's op te vangen. De bodem van de schatkist is in zicht, 2022 zitten we erop.

Er is weliswaar de mogelijkheid om gemeentelijke belastingen met 50% te verhogen, 'de onbenutte belastingcapaciteit', maar volgens de wethouder is dat geen reële optie. De gemeentelijke begroting vertoont voor volgend jaar ook nog eens een gat van 2 miljoen euro, waarvan op dit moment niet duidelijk is hoe dit te dichten.

Boonzaaijer schetst zelfs al de contouren van 'onder toezicht stelling door de provincie' of  'artikel 12', waarbij de gemeente onder curatele staat van het Rijk. Dramatische belastingverhoging is dan sowieso één van de eerste knoppen waar aan gedraaid gaat worden. ChristenUnie voorman Dick Karssen opperde spontaan al de mogelijkheid om alle cultuurhuizen dan maar te sluiten.

Misschien dat de zogenaamde Meicirculaire, waarin het Rijk gemeenten informeert over uitkeringen uit het gemeentefonds, een klein beetje verlichting geeft, maar Boonzaaijer wond er geen doekjes om: "Of fundamenteel ingrijpen en zelf pijnlijke keuzes maken of we komen onder curatele van de provincie of het Rijk en hebben het dan niet meer in eigen hand".

29 juni aanstaande vervolgt de raad de besprekingen. U kunt de stukken hier downloaden. | Bron: Heuvelrug.nl