Goed Volk Utrechtse Heuvelrug wil geen verschuiving lokale klimaatdoelen naar 2050

HEUVELRUG De gemeente Utrechtse Heuvelrug staat op het punt om de klimaatneutraalambitie weg te schuiven van 2035 naar 2050 onder het mom van 'weinig ambitieuze plannen', 'aansluiten bij het landelijk klimaatakkoord' en 'geen geld'. Als iets een dooddoener is, dan is het wel het laatste argument.

Koplopers en voortrekkers hebben doorgaans het initiatief en zijn niet bang om onderweg ambities bij te stellen. Bovendien heeft de voorbeeldfunctie een aanzuigende werking op mensen, organisaties en bedrijven die aan willen sluiten en mee willen denken over hun bijdrage aan de noodzakelijke verandering.

Om die reden vindt Goed Volk Utrechtse Heuvelrug het geen goed idee om de klimaatambitie weg te schuiven. Zij pleiten er voor om vast te houden aan 2035 en op gezette momenten te beoordelen waar bijsturing binnen het tijdpad nodig is. | Bron: Goed Volk Utrechtse Heuvelrug Lees meer

Foto: Goed Volk Utrechtse Heuvelrug