Inspraakprocedure Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen van start

MAARSBERGEN Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben het ontwerpinpassingsplan Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen en het ontwerpbesluit hogere waarden wet Geluidhinder vastgesteld. Beiden liggen t/m 30 juli 2020 ter inzage. 1 juli volgt bespreking. | Bron: De Kaap Lees meer


Foto: De Kaap