Motie Christenunie, D66, Open, SGP: Meer zon op dak

HEUVELRUG Christenunie, D66, Open en SGP willen dat het college in de uitwerking naar een definitief bod met een plan te komen op welke manier / met welke aanpak het percentage “geschikt dak” kan worden verhoogd. Ook willen ze dat het college zo spoedig mogelijk inzicht geeft over mogelijk invulling van de gestelde randvoorwaarde(n) door het Rijk. Uiteindelijk willen ze dat in 2030 op 50% van alle daken in de U16 zonnepanelen komen te liggen. Bron: Heuvelrug.nl