Motie BVH lokaal en SGP: Innovatie en alternatieve technieken

HEUVELRUG SGP en BVH Lokaal willen ze nieuwe innovatieve en alternatieve vormen van energieopwekking als mogelijke energiebronnen en/of opslagmiddelen meenemen in de verdere ontwikkeling van de RES,  bijvoorbeeld waterstoftechnologie, geothermie en thermische energie uit oppervlakte en afvalwater. 

Ook willen ze dat gemeente Utrechtse Heuvelrug inzet op energiebesparing, grootschalig zon op dak en kijkt naar de mogelijkheden van het opwekken van zonne-energie op, in en langs infrastructuur, vuilnisbelten en waterzuiveringen. Bron: Heuvelrug.nl