Motie Christenunie, D66 en Open: Meer draagvlak


HEUVELRUG Christenunie, D66 en Open willen het proces naar een definitief bod nadrukkelijk samen met maatschappelijke organisaties en inwoners oppakken en daarbij samen met de provincie ook kijken naar innovatieve online vormen van aanvullende participatie.

Bij het opstellen en uitvoeren van de RES speelt maatschappelijk draagvlak een grote rol. 
Het is van wezenlijk belang inwoners breed te informeren en te betrekken bij de RES.
Verschillende lokale organisaties ook hebben aangegeven een actieve rol te willen spelen in het organiseren van bijeenkomsten.

De provincie heeft extra ondersteuning aangeboden voor het uitvoeren van hun participatiestrategie en daarbij speciale aandacht te schenken aan innovatieve vormen van online participatie die goed bruikbaar zijn in de lokale processen.  Bron: Heuvelrug.nl