VVD: Geen windmolens in het bos; wel aan de A12 bij Driebergen, Maarsbergen, Overberg of stiltegebied Beverweerd

HEUVELRUG De VVD is geen voorstander van windenergie in en om onze bossen, omdat dit niet past in ons landschap. Zij verzoekt het College om de denkrichting ‘boswind’ in de concept RES en alle overige zoeklocaties die binnen de grenzen van het Nationale park vallen of daar direct aan grenzen uit te sluiten.

In de praktijk betekent dit dat de in rood aangegeven locaties voor windmolens die gepland staan in NNN gebied (Natuur Netwerk Nederland) worden uitgesloten. Overigens is het sowieso hoogst onwaarschijnlijk dat deze zouden worden gerealiseerd, vanwege strikte natuurwetgeving.

De VVD motie sluit de technisch mogelijke locaties (blauw) niet uit: aan de A12 bij Driebergen,, aan de A12 bij Maarsbergen en aan de A12 ter hoogte van Overberg. Ook met de geplande locatie in het stiltegebied tussen Driebergen en Doorn ter hoogte van landgoed Beverweerd hebben ze geen probleem. Bron: Heuvelrug.nl