Natuur en Milieufederatie Utrecht roept gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug conceptbod U16 te steunen

HEUVELRUG Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) roept de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug het conceptbod van U16 te steunen. De NMU zet zich in voor een energievoorziening die 'drievoudig duurzaam' is:
  1. energiebesparing en opwekking van duurzame energie volgens een strakke routekaart om tijdig het doel van een klimaatneutrale provincie Utrecht te bereiken;
  2. zorgvuldige inpassing in natuur, landschap en leefomgeving;
  3. participatie: betrokkenheid van omwonenden en andere stakeholders in de planvorming; eerlijke verdeling van lusten en lasten; een gelijkwaardige samenwerking met de lokale omgeving en streven naar (minimaal) 50% lokaal eigendom en zeggenschap.
Voor de regio U16 is de NMU positief over het bod van 1,8 TWh duurzame energie waarmee de regio een evenwichtig deel oppakt van de landelijke doelstelling van 35 TWh. Het bod is ook reƫel, gezien de wind en zonne-energieprojecten die in ontwikkeling zijn. Deze concept RES moet de komende maanden verder uitgewerkt worden met randvoorwaarden en zoekgebieden. Daarvoor is het van belang dat er een participatieve uitwerking komt met veel aandacht voor natuur en lokaal eigendom.| Bron: Heuvelrug.nl Lees meer


Afbeelding: Natuur en Milieufederatie Utrecht