Niet eerder definitieve besluiten over de RES dan pas na een uitvoerig informatie- en raadplegingstraject met inwoners

HEUVELRUG  Er zijn plannen voor de plaatsing van hoge windturbines en grootschalige zonneweiden in de Gemeente Utrechtse Heuvelrug om per 2035 de energiebehoefte duurzaam in de eigen regio te kunnen opwekken. Dit voornemen is een direct gevolg van de Regionale Energietransitie (RES) en heeft mogelijk grote consequenties voor het landschappelijk karakter van en de leefbaarheid in Driebergen Rijsenburg en omgeving.

THW constateert dat er tot nog toe weinig effectieve informatieoverdracht heeft plaatsgevonden naar de inwoners van Driebergen-Rijsenburg over de ingrijpende plannen en er bij de bevolking ook zeer verschillend gedacht wordt over de mogelijke inzet van hoge windturbines en grootschalige zonneweiden.

Als belangenvereniging voor een groen en stijlvol Driebergen-Rijsenburg wil THW de energietransitie ook veel meer ingepast zien in een samenhangende toekomstvisie op sociaal, demografisch en economisch opzicht.

De plannen zijn zodanig verstrekkend voor de toekomst van het dorp dat THW de gemeente Utrechtse Heuvelrug vraagt om niet eerder definitieve besluiten over de RES te nemen dan pas na een uitvoerig informatie- en raadplegingstraject met de inwoners. Bron: Tussen Heuvelrug en Wetering