Nog geen witte rook uit het gemeentehuis over windmolens en zonneweiden

HEUVELRUG Nog geen witte rook uit het gemeentehuis over windmolens en zonneweiden. Een tweede avond is nodig om de tsunami aan moties te bespreken. 

Het lijkt erop dat er te vroeg gejuicht is door tegenstanders van windmolens op de Heuvelrug. VVD Utrechtse Heuvelrug kwam eerder vandaag met een opmerkelijke ommezwaai, In een motie melden zijn tegen "Boswind" te zijn. Overige locaties blijken echter nog niet van het radarscherm. De vraag van de SGP of een windmolen in de Amerongse Bovenpolder dan wel kan, wilde VVD raadslid Florien Scager nu niet beantwoorden. Ook de vraag van het CDA of er wat de VVD betreft andere geschikte locaties op de Heuvelrug voor windmolens werd niet met een duidelijk NEE beantwoord.

SGP Utrechtse Heuvelrug brak een lans voor boeren windmolens. Veel agrarische bedrijven hebben zonnepanelen op het dak, maar ook het opwekken van energie met kleine windmolens (max. 25 meter) kan op steeds meer enthousiasme rekenen. Omdat ze bijna onzichtbaar zijn in het landschap, is er meer draagvlak bij omwonenden. Agrarische bedrijven hebben aan daken niet altijd voldoende en het plaatsen van kleine windmolens biedt mogelijkheden. Voor natuur en milieu zijn kleine windmolens geen verbetering. Voor vogels en insecten is een lage molen veelal een bedreiging. De rotorbladen en accu's zijn chemisch afval.