Ontwerp provinciaal inpassingsplan "Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen klaar voor inspraak

MAARSBERGEN Het provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de ondertunneling in Maarsbergen is klaar. Vanaf vandaag tot 1 juli bestaat er de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. 1 juli aanstaande vergadert Provinciale Staten over het PIP.

De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug houdt op donderdag 18 juni een beeld- en oordeelsvormende vergadering over heta ontwerp provinciaal inpassingsplan "Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen.  De Dorpsraad Maarsbergen zal bij beide vergaderingen aanwezig zijn, zienswijzen indienen en inspreken.  

Een aantal ingebrachte punten van de Dorpsraad bij de ontwerp zijn overgenomen in het huidige PIP. Het betreft de geluidsmeting aan de Tuindorpweg, een extra bedrag van 600.000 euro voor stil asfalt en geluidsaborptie in de tunnel. Dit komt de vele woningen aan het traject ten goede. Verder blijft de Tuindorpweg gesloten en blijven de andere verkeersmaatregelen die eerder zijn voorgesteld van kracht. 

Het Provinciaal Inpassingsplan kunt u hier downloaden. Het raadsvoorstel en bijlagen kunt u hier inzien. Bron: Dorpsraad Maarsbergen.