OPEN: Gemengde gevoelens na raadsvergadering over energietransitie

HEUVELRUG het conceptplan voor de duurzame opwekking van energie is met grote meerderheid aangenomen. Helaas is er tegelijkertijd een motie met nipte meerderheid aangenomen die windenergie in een groot deel van de gemeente bij voorbaat wil uitsluiten. Bovendien is er een tweedeling in de gemeenteraad is ontstaan. Een raadsmeerderheid van VVD, BVH, CDA en SGP dienden een motie in om de ambitie om als gemeente klimaatneutraal te zijn in 2035 door te schuiven naar 2050. OPEN wil , samen met D66 en ChristenUnie, absoluut niet vertragen, maar juist versnellen! | Bron: OPEN Sociaal en Groen Lees meer


Afbeelding: OPEN Sociaal en Groen