OPEN neemt stelling: duurzame energie is noodzaak

HEUVELRUG In onze regio speelt op dit moment een belangrijk onderwerp: de duurzame opwekking van energie. In de media zien we al allerlei voorbarige uitspraken over de precieze invulling hiervan in onze gemeente. Bijvoorbeeld afwijzingen van windenergie of zonnevelden rond onze dorpen.

Als groene partij zien wij juist vooral de urgentie van de duurzame opwekking van energie. Klimaatverandering, opwarming van de aarde en verdroging, het kan u niet ontgaan zijn dat de situatie heel ernstig is. We kunnen gewoon niet langer doorgaan op deze weg. Het is tijd om nu te gaan handelen en onze verantwoordelijkheid te nemen. Voor onszelf en voor toekomstige generaties. | Bron: opensociaalengroen.nl OPEN neemt stelling: duurzame energie is noodzaak. Bron: Open Sociaal en Groen