Opruimen drugslab in Overberg kost kleine 2 ton, maar of de vervuiler dat kan betalen...

OVERBERG De kosten voor het opruimen van een drugslaboratorium in Overberg bedragen 170.000 euro. Daar komen mogelijk nog enkele tonnen bij als ook de bodem moet worden afgegraven. De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil de rekening naar de vervuiler sturen, maar het is de vraag of die dat kan betalen. Bron: AD.nl