Provincie Utrecht sluit 2019 en 2018 af met positief resultaat

UTRECHT Provincie Utrecht sluit 2018 af met een positief resultaat van €5 mln en €33,2 mln in 2019, blijkt uit concept-jaarrekeningen en -jaarverslagen die Gedeputeerde Staten van de provincie ter goedkeuring aan Provinciale Staten heeft voorgelegd.| Bron: Bunniks Nieuws Lees meer


Foto: Provincie Utrecht