SGP en de Regionale Energie Strategie

HEUVELRUG Draagvlak en mensen méé krijgen zijn essentieel om de energietransitie te laten slagen. Daar is volgens SGP Heuvelrug tot nu toe wel veel op ingezet, maar met onvoldoende resultaat. Met deze voorgestelde aanpassingen komen ze tot een realistisch klimaatbeleid, een haalbare regionale energie strategie en zorgen tevens voor ruimte om na de zomer een goede lokale maatschappelijke discussie te voeren over zonnevelden en windturbines. 

Om tot een realistisch klimaatbeleid te komen en te voldoen aan de opgave van de regionale doelstelling is tot 2030 de volgende inzet nodig wat betreft de regionale energiestrategie:

  1. Besparen, besparen en nog eens besparen. Alles wat je bespaart hoef je niet op te wekken. Daarom dienen we met D66 en CU een motie in om als regio U16 1,5% energiebesparing te realiseren per jaar. Hiermee kan in 2050 de energievraag voor de helft afgevangen worden.
  2. Fors inzetten op zon op dak. Uit onderzoek van Deloitte blijkt een potentieel voor zon op dak van 50% van alle daken. We stellen in een amendement met D66, Open en CU voor om dit percentage ook op te nemen in de RES in plaats van het voorgestelde 15%.
  3. Toepassen van de zonneladder, dat wil zeggen dat eerst trede 1 (zon op vuilnisbelten en langs infra e.d.) uitgevoerd moet worden alvorens een volgende mogelijkheid benut wordt.
  4. In een amendement stellen we voor om de regio doelstelling te halen in te zetten op grootschalig zon op dak, zon op infra en energiebesparing. Als ook de bestaande projecten worden uitgevoerd dan zal dit voldoende zijn om de doelstelling te behalen. Dit leggen stellen we voor in een amendement ingediend door SGP en BVHLokaal, getiteld wat willen we wél doen.
Voor onze eigen doelstelling (Heuvelrug klimaatneutraal) twee keer zoveel energiebesparing- of opwekking nodig. In het raadsvoorstel wat na de zomer komt spreken we over windmolens en zonnevelden. Hier kan nog participatie over plaatsvinden. Daarna nemen we daar een besluit over. Bron: SGP Heuvelrug