Tuinmuur Buitenplaats Broekbergen wordt gerestaureerd

DRIEBERGEN De bijna 150 jaar oude tuinmuur van Buitenplaats Broekbergen heeft de status van Rijksmonument. Tijdens een hevige storm van een aantal jaren geleden waaiden delen van deze oude muur om. Sommige delen zijn inmiddels hersteld.

Deze zomer worden voorbereidingen getroffen voor de restauratie van de oostelijke tuinmuur die zichtbaar is vanaf de Engweg en Gooyer Wetering. Van de nog bruikbare historische bakstenen van het omgewaaide stuk muur, is stuk voor stuk de kalkmortel afgebikt zodat deze stenen kunnen worden hergebruikt. Om het tekort aan stenen aan te vullen hebben de eigenaren van Broekbergen door de ambachtelijke steenfabriek Zilverschoon langs de Rijn in Heteren 7.500 nieuwe bakstenen laten bakken die qua formaat en kleur identiek zijn aan de historische bakstenen van de muur.

Zodra de restauratie langs het Kloosterlaantje klaar is, zal begonnen worden met de daadwerkelijke restauratie van het gat in de oostelijke tuinmuur. | Bron: Mieke Tollenaar Lees meer

Foto: Henk Den Boon en Mieke Tollenaar