VVD, CDA, SGP en BVH Lokaal zetten lokale klimaatdoelen en bewonersinspraak bij het grofvuil

HEUVELRUG VVD, CDA, SGP en BVH Lokaal hebben de klimaatdoelen van de gemeente en de mogelijkheid tot inspraak door bewoners gisteravond bij het grofvuil gezet. Oorspronkelijk zou een oordeel gegeven worden over 1,8 TWh aan duurzame elektriciteit. Het liep even anders.

Een aantal partijen zag hun kans schoon een lang gekoesterd punt binnen te halen, namelijk uitstel van de lokale klimaatdoelen tot 2050. Zonder blikken of blozen dienden VVD, CDA, BVH en SGP een motie in om wat het klimaat betreft maar een complete generatie over te slaan. Pas over 30 jaar, in 2050, hoeft wat hen betreft de gemeente klimaatneutraal te zijn.

D66, ChristenUnie en Open reageerden, verbijsterd, teleurgesteld maar ook furieus op de plotselinge omslag. Wat hen betreft vraagt een dergelijk ingrijpende koerswijziging om afstemming met inwoners en stakeholders. De gelegenheidscoalitie zag daar echter helemaal geen brood in en wil het punt zo snel mogelijk binnen halen, zonder met bewoners hierover te participeren. Op donderdag 25 juni stemt de gemeenteraad over het voorstel tijdens de raadsvergadering. Bron: Heuvelrug.nl