VVD tegen windmolens in het bos. A12 en Amerongse Bovenpolder geen probleem

HEUVELRUG VVD Utrechtse Heuvelrug wil geen 'Boswind' op de Heuvelrug. Met windmolens langs de A12 en in de Amerongse Bovenpolder heeft de fractie echter geen probleem.

Volgens de lokale VVD is de opgave dusdanig groot is dat deze met alleen de nu bestaande en bewezen technieken niet acceptabel kan worden vormgeven, zeker niet voor 2035. Dit is een te grote bedreiging voor ons groen/landschap (van weiland, akker tot bos) en welzijn. Er moet een focus komen gericht op technieken die je niet gaat zien in het prachtige, te koesteren landschap.

De VVD fractie verzoekt het college van B&W daarom om de denkrichting ‘boswind’ in de concept RES uit te sluiten voor de Utrechtse Heuvelrug en om de ambitie 2035 energie-neutraal aan te passen naar 2050, in lijn met de landelijke ambitie.

Met de motie over windmolens in het bos lijkt het erop dat de VVD een electoraal slimmigheidje probeert uit te halen. Enerzijds zijn ze t├ęgen windmolens, in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug waar ze sowieso nooit zullen komen. Anderzijds, windmolens langs beoogde locaties als snelwegen en de Amerongse Bovenpolder sluit de VVD op voorhand niet uit. | Bron: Heuvelrug.nl