Wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op hoeft te wekken!

HEUVELRUG Wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op hoeft te wekken! Een logische conclusie, met als logisch gevolg dat je daardoor minder zonneparken en windturbines nodig hebt.

Er is een groot potentieel aan energiebesparing in Utrechtse Heuvelrug. Het blijkt dat energiebesparing echter nog te vrijblijvend is en nog te weinig resultaat oplevert. 58% van de grotere bedrijven in onze gemeente voldoet nu niet aan de huidige energiebesparingswetgeving.

D66, SGP en CU willen daarom dat het College het vrijwillige karakter van het uitgangspunt besparen / minder verbruiken aanpast in een verplicht karakter en uitgaat van de doelstelling van minimaal 1,5% per jaar tot 2030. Zij hebben hiervoor een motie ingediend. Bron: Heuvelrug.nl