Motie D66: Wel de lasten niet de lusten van windmolens en zonnepanelen voor inwoners?

HEUVELRUG Zonder verdere regulering gaan alle financiƫle opbrengsten van investeringen in zonnevelden en windturbines grotendeels naar ontwikkelaars en grondeigenaren. Een mogelijke overlast zal echter door de gehele gemeenschap gedragen worden.

Draagvlak rond concrete investeringsplannen enige wederkerigheid in lusten en lasten tussen investeerders en gemeenschap is waardevol. Ook de bereidheid om mee te investeren in energieprojecten in onze gemeente is aantoonbaar hoog, blijkens het succes van postcoderoos-projecten 

D66 verzoekt het College daarom uit te werken hoe de wederkerigheid in lusten en lasten rond investeringen en exploitatieopbrengsten rond de energietransitie in onze gemeente vorm kan krijgen.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld een regionaal fonds, die het mogelijk maakt om mee te investeren door omwonenden, of door kruisbestuiving bij te dragen aan de doelstellingen van de energietransitie door onze inwoners of publieke voorzieningen. Bron: Heuvelrug.nl