Welkom windmolens

 

HEUVELRUG De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug, met uitzondering van BVHlokaal, is akkoord met het concept-bod van de U16 aan de Rijksoverheid voor het opwekken van 1,8 TWh aan duurzame energie, equivalent van 45 windmolens en 1600 voetbalvelden met zonnepanelen. Een amendement van het CDA om in het geheel géén molens te plaatsen is niet in stemming gebracht. Een tweede amendement van SGP en BVH over wat we dan wél gaan doen is verworpen. De raad vond het een herhaling van zetten en overbodig.

Lokale klimaatdoelen overboord
De lokale klimaatdoelen zijn op verzoek van BVH, SGP, VVD en CDA uitgesteld tot het begin van de tweede helft van deze eeuw. Volgens BVH is er geen geld om in 2035 de doelstellingen te realiseren; wordt de gemeente behoed voor de wet van de remmende voorsprong en getuigt uitstel van realiteitszin. Wat SGP betreft is het wachten op nieuwe technieken in plaats van zon en wind. Ook voor de VVD is 2035 te snel en geeft het geen ruimte voor innovatie. CDA vindt 2035 een gedateerde doelstelling die niet haalbaar is en noemt het één grote mist.

OPEN vindt het buitengewoon ernstig dat bij de besluitvorming participatie volledig ontbreekt. D66 vindt uitstel teleurstellend en verwerpelijk. Hopen op nieuwe technieken en de doelen een (klimaat)generatie vooruitschuiven zonder participatie vindt D66 onbegrijpelijk. ChristenUnie spreekt van een onoverbrugbare kloof en begrijpt er niets van: "Wat gaan we doen, achterover leunen?"

Geen windmolen bij Beverweerd
De VVD heeft het voorstel om windmolens uit te sluiten voor locaties die binnen de grenzen van het Nationale park uitgebreid met het gebied ten zuiden van het Nationaal Park tot aan de gemeentegrens. Hiermee vervalt wat de VVD betreft de optie om windmolens te plaatsen in het stiltegebied tussen Driebergen en Doorn, ter hoogte van landgoed Beverweerd. Wethouder Jorg bevestigt dat windmolens in het bos geen prioriteit hebben. Windmolens langs infrastructuur als snelwegen worden als meest kansrijk gezien. Voor de Utrechtse Heuvelrug betekent dit windmolens aan de A12 ter hoogte van Driebergen, Maarsbergen of Overberg. De motie is slechts nipt aangenomen, met 15 stemmen vóór.. 

Overige aangenomen moties
  • Motie CU, OPEN, D66, SGP om te streven naar 50% zonnepanelen op alle daken
  • Motie SGP, BVH nieuwe innovatieve en alternatieve vormen van energieopwekking
  • Motie van CU, D66 voor onderzoek naar biodiversiteit bij zonnevelden
  • Motie van CU, D66 en OPEN voor meer draagvlak middels (online) participatie 

Wethouder Duurzaamheid, Rob Jorg, kan nu aan de slag met het vervolgtraject, overigens zonder duurzaamheidsbeleid. Dat is door BVH, CDA, VVD en SGP 15 jaar uitgesteld tot de tweede helft van deze eeuw.