Wordt dit college 'het college van de verliezen"?

HEUVELRUG Het lijkt erop dat het huidige college de geschiedenis zal ingaan als het 'college van de verliezen'. De eerste volledige jaarrekening onder haar verantwoordelijkheid, over het gevoerde beleid in 2019, sloot af met een verlies van 3,6 miljoen euro (2018 was het verlies 5,8 miljoen. Het huidige college trad echter pas halverwege dat jaar aan). Om het verlies af te dekken wordt de spaarpot van de gemeente, de algemene reserve, aangewend. Voor 2021, 2022, 2023 en 2024 verwacht het college eveneens bloedrode cijfers, blijkt uit de begroting voor 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024.

De slag die het college de komende maanden wil maken richting het sluitend krijgen van de jaarschijf 2021 is het mogelijk terugdringen van nieuwe ontwikkelingen, onderzoeken in hoeverre positieve financiƫle ontwikkelingen zich voordoen, bekijken of tekorten op te lossen zijn en een onverminderde lobby richting Den Haag.

Helaas wil het nog niet erg vlotten met het realiseren van eerder voorgestelde bezuinigingen. Zo bracht de verkoop van de kunstcollectie maar 20.000 euro op in plaats van de begrote 45.000 euro. In totaal is in 2020 meer dan een half miljoen euro aan ombuigingen (nog) niet gerealiseerd. Ze nemen alvast een voorschotje op de uitkomst eind dit jaar, door dit 'als risico voor het resultaat 2020 aan te merken.'

Het huidige college stelt voor om pas voor 2022 naar de gemeente en haar voorzieningen kijken om tegenvallers of nieuwe ontwikkelingen op te kunnen vangen, zonder in te teren op haar reserves. 2022 heeft zij de spreekwoordelijke jas zelf al aan de wilgen gehangen en is het beurt aan haar opvolgers om deze plannen te realiseren.

Komende maandag 15 januari wordt de kadernota 2021-2024, inclusief de 1e bestuursrapportage 2020 besproken in een beeldvormende vergadering. Deze in online te volgen via www.heuvelrug.nl. De kadernota en onderliggende stukken kunt u hier downloaden. | Bron: Utrechtse Heuvelrug