Bibliotheek en Kunstenhuis niet naar V&D-gebouw

ZEIST Verhuizing van de Bibliotheek, Muziekschool IDEA en het Kunstenhuis naar het leegstaande V&D-pand aan de 1e Hogeweg is financieel onhaalbaar. Dat de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek dat de gemeente liet uitvoeren. | Bron: Bewonersinitiatieven Zeist Lees meer


Foto: Bewonersinitiatieven Zeist