Onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater op de Utrechtse Heuvelrug

HEUVELRUG Met ingang van 1 juli 2020 geldt op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug een verbod op het onttrekken uit oppervlaktewater (Het water in sloten, plassen, rivieren en kanalen). Deze gebieden zijn voor hun wateraanvoer volledig afhankelijk van neerslag en kwel. Doel van het verbod is om het oppervlaktewater zo lang mogelijk vast te houden, het verder droogvallen van sloten en daarmee gepaard gaande problemen met de waterkwaliteit te voorkomen. Daarom mogen mensen en bedrijven in dit gebied geen water meer uit sloten en weteringen onttrekken.| Bron: Gemeente Utrechtse Heuvelrug Lees meer


Foto: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden