Duurzaam dijkversterken: emissieloos en innovatief door unieke samenwerking

HOUTEN De Lekdijk wordt de komende jaren van Amerongen tot Schoonhoven over een lengte van 55 kilometer versterkt. Vanwege de grootschaligheid van het project en de hoge ambities van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, is innovatie noodzakelijk.| Bron: www.wijksnieuws.nl Lees meer


De overeenkomsten tussen Waterschap en de aannnemers zijn getekend (HDSR)/span>