Reclamebordje langs de weg mag toch wel: 'Uitzonderingen op de regels maken veel mogelijk'

REGIO Het voornemen van de provincie om strenger op te treden tegen reclameborden langs de weg, valt niet in goede aarde. Toch blijft het volgens gedeputeerde Arne Schaddelee gewoon mogelijk om een bordje met "eieren te koop" langs de weg te zetten.| Bron: www.rtvutrecht.nl Lees meer


Foto: Provincie Utrecht