Maak van solitaire woningen A12 molenaarswoningen, om komst windmolens mogelijk te maken

HEUVELRUG De gemeente wil solitaire woningen langs de A12 bij Driebergen, Maarsbergen en Overberg bestemmen als molenaarswoning, om zo kansen voor windenergie te vergroten. Een groot deel van Utrechtse Heuvelrug is NNN- of stiltegebied en minder geschikt.| Bron: Gemeente Utrechtse Heuvelrug Lees meer


Foto: https://twitter.com/Znbrg