Woningcorporaties Heuvelrug Wonen in Doorn en Woningbouwstichting Cothen willen fuseren

Directeur-bestuurders Jos Sleyfer (Heuvelrug Wonen) en Wim Moggré (Woningstichting Cothen) hebben op 16 juli 2020 samen een intentieovereenkomst ondertekend. Beide corporaties zijn voornemens om op 1 januari 2022 te fuseren.| Bron: NAAM Lees meer


bestuur en RvC Heuvelrug Wonen en Woningbouwstichting Cothen (Heuvelrug Wonen)