College gemeente Utrechtse Heuvelrug onderschrijft Natuurlijk! Buitenspelen 2020 – 2030

HEUVELRUG In Utrechtse Heuvelrug hebben inwoners, ouders en kinderen behoefte aan andere speelplekken. Hierbij gaat het met name om het belang van spelen en het informeel spelen. Het budget voor ‘Spelen, beheer en onderhoud’ is echter beperkt. Dit betekent dat speeltoestellen minder vaak worden vervangen en de gemeente alleen datgene doet wat nodig is. Voor nieuwe initiatieven was, en is, geen geld.

Om binnen de mogelijkheden aan te sluiten op de veranderende behoefte heeft het college op initiatief van de raad en met input van inwoners een nieuw speelbeleidsplan Natuurlijk! Buitenspelen’ 2020 – 2030 opgesteld dat nu naar de raad gaat. In het plan staan de werkwijze en uitgangspunten rondom speelplekken en speelvoorzieningen voor de komende tien jaar. | Bron: Gemeente Utrechtse Heuvelrug Lees meer

Natuurlijk! Buitenspelen Beleids - en uitvoeringsplan Spelen gemeente Utrechtse Heuvelrug 2020 - 2030